Hjertestier


Hjerteforeningen har lavet konceptet omkring Hjertestier, for at hjælpe til med at forbedre den generelle sundhedstilstand blandt borgerne i Danmark.

En hjertesti er en afmærket motionsrute, hvor der langs ruten er opsat skilte med Hjerteforeningens logo. Stien kan anvendes hele døgnet og af alle. God fornøjelse på stien!

Mange af Hjerteforeningens lokalkomiteer arrangerer faste ugentlige begivenheder på hjertestierne, fx ugentlig træningssamling for forskellige aktiviteter. Herudover afholdes der mange steder enkeltstående events og årlige lokale begivenheder fx sundhedsdage med aktiviteter på stierne, motion i samarbejde med foreningslivet eller andet. Se i kalenderen på Hjerteforeningens hjemmeside hvornår der er et arrangement på din lokale hjertesti.

Hvis du holder af at bruge din krop i kønne omgivelser og i godt selskab, så er hermed en opfordring til at benytte din lokale hjertesti. (Citat fra Hjerteforeningens hjemmeside)

Du kan læse om Hjerteforeningen og om Hjertestier Her

Tilbage