Naturstyrelsen

Naturstyrelsen er en styrelse i Miljø- og Fødevareministeriet,
der varetager opgaver i skove, naturområder og langs kysterne i Danmark.
(Data stilles til rådighed af Udinaturen.dk)
Naturstyrelsen forvalter cirka 200.000 hektar statslige skove og naturområder,
så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet,
beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturområder.
Naturstyrelsen har nok de mest veldokumenterede vandreture i Danmark.
Der er som regel meget god og  tilgængelig information om skovene og vandreturene
– både som foldere og på hjemmesider.
Med tilladelse fra Udinaturen.dk kan data bruges i VandreiDK.
VandreiDK viser foldere som Naturstyrelsen har udgivet og du kan se hjemmesider
eller digitale guider om vandreturene eller området som de ligger i.
I VandreiDK er der over 400 vandreture fra naturstyrelsen.
Du kan læse om Naturstyrelsen Her
Tilbage